پانزدهمین دوره جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی

پانزدهمین دوره جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی به صورت مجازی برگزار می شود.

با توجه به شیوع و همه گیری کرونا و لزوم رعایت شیوه نامه های بهداشتی، پانزدهمین دوره جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی که قرار بود، نیمه دوم شهریور ماه سال جاری با حضور فعالان عرصه نوآوری و فناوری کشور برگزار شود، به ناچار لغو و به تعویق افتاد.

بر اساس اعلام روابط عمومی جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی، این رویداد مهم فن آفرینی، با هدف معرفی طرح ها و کسب و کارهای برتر بخش های مسابقه ای، توسعه سرمایه گذاری های واقعی، مذاکرات دوجانبه و ایجاد زمینه همکاری های بین المللی در تاریخ ۲۸ و ۲۹ آبان ماه مقارن با هفته جهانی کارآفرینی و به صورت مجازی، برگزار خواهد شد.