وبینار آشنایی با گزارش تحقیقات بازار داخلی

وبینار تحقیقات بازار

👤 با حضور جناب آقای مجید عقلایی؛ مشاور و مدرس استارآپ‌ها و شرکت‌های دانش بنیان


📆 زمان:

چهار‌شنبه 3 دی 1399، ساعت 13 الی 15


🔗 ثبت نام:
bizservices.ir