ایمنی کار در عملیات تراشکاری و برشکاری

هدف دوره و جامعه مخاطب

آموزش ایمنی به کارگران مشغول در صنایع در امر تراشکاری و برشکاری

سرفصل های دوره:

  • ایمنی در عملیات جوشکاری
  • ایمنی در عملیات برشکاری
  • ایمنی در عملیات تراشکاری
  • ایمنی در عملیات سنگ زنی
  • شناسایی خطرات و کانون‌های خطر
  • مقررات و آیین‌نامه‌های ایمنی در عملیات تراشکاری، برشکاری و جوشکاری
  •  اهمیت و لزوم استفاده از وسایل حفاظت فردی در عملیات تراشکاری، برشکاری و جوشکاری

لینک ثبت نام کارگاه های عضو شمستا

لینک ثبت نام افراد عادی