وبینار آموزشی آشنایی با سامانه جامع صنعتی شمستا

معرفی سامانه به صاحبان معادن

در این وبینار مطابق با سرفصل های زیر سامانه شمستا به صاحبان معادن معرفی خواهد شد.

سرفصل ها:

- آشنایی کلی با سامانه و کاربردهای آن برای مهندسان

- آشنایی با بخش های کارآموزی، کاریابی، سرمایه گذاری و متخصصان در صنعت 

لینک ثبت نام
لینک برگزاری