ارتقا سرور سامانه شمستا

سرور های سامانه ارتقا خواهد یافت

به اطلاع می رساند با توجه به افزایش تعداد کاربران نیاز به ارتقا سرور بود که بدین جهت اختلال در سامانه ایجاد شد که از شما کاربران عزیز پوزش می طلبیم.

از شکیبایی شما سپاسگزاریم