وبینار آموزشی آشنایی با سامانه جامع صنعتی شمستا

معرفی سامانه به متخصصان شرکتها

در این وبینار مطابق با سرفصل های زیر سامانه شمستا به دانشجویان، متخصصان و شرکتها معرفی خواهد شد.

سرفصل ها:

- آشنایی کلی با سامانه و کاربردهای آن برای متخصصان در رشته های مختلف

- آشنایی با بخش های کارآموزی، کاریابی، سرمایه گذاری، متخصصان و آموزش

لینک برگزاری