راه اندازی آی دی توییتر شمستا

سامانه صنعتی شمستا فعالیت خود را در توییتر آغاز نمود

از امروز شما همراهان عزیز می توانید مطالب و فعالیتهای سامانه جامع صنعتی شمستا را در توییتر نیز دنبال کنید.