ایمنی کار با لیفتراک

سرفصل های دوره 

  1. آشنایی با انواع لیفتراک‌ها و تجهیزات جابجایی بار
  2. رعایت موارد ایمنی در هنگام جابجایی بار
  3. حوادث مرتبط با لیفتراک‌ها
  4. مقررات و آیین‌نامه‌ای حفاظت فنی و بهداشت‌کار در کار با لیفتراک

لینک ثبت نام