متخصصان سامانه جامع صنعتی شمستا

اهمیت نقش متخصصان جامعه صنعت در پیشرفت ارکان صنعتی کشور

 

یکی از مهمترین بخشهای سامانه جامع صنعتی شمستا بخش متخصصان، مدرسان و محققان می باشد که اشاره به متخصصان صنعت و متخصصان خدمات صنعتی دارد. بطوریکه پیشرفت صنعت بدون بهره گیری از متخصصان ممکن نمی باشد. اگرچه امروز بسیاری از متخصصان در قالب شرکتهای دانش بنیان مشغول به فعالیت می باشند و باعث جهش قابل توجهی در تولید علم آنهم بصورت عملی و کاربردی شده اند  اما سامانه صنعتی شمستا نگاه را فراتر از آن دانسته و همه افرادی را که بطور مستقیم یا غیرمستقیم در صنعت فعالیت دارند را جز مجموعه متخصصان دانسته و این باور و ایمان به اینکه بسیاری از افراد کم سواد و یا حتی بی سواد تجارب بسیار ارزشمندی در صنعت دارند که گاها از مواردی از بسیاری از دارندگان مدارک دانشگاهی در صنعت مؤثرتر می باشند.

لذا با توجه به این رویکرد برای تمام متخصصان در سه مورد مشاوره و آموزش و انجام خدمات فنی بدون هیچگونه محدودیتی و بصورت رایگان دسترسی کامل را جهت معرفی خود فراهم نموده است.

متخصصان صنعتی

انگیزه طرح بخش متخصصان

در اینجا شاید بد نباشد اشاره ای داشته باشم به یکی از انگیزه های برقراری چنین ارتباطی در سامانه شمستا و شکل گیری متخصصان در آن:

اینجانب (حسنعلی مسلمان یزدی) با توجه به اینکه اکثر آموزش تحقیقات را برای پژوهشگران و محققان در مراکز دانشگاهی و پژوهشگاهی تدریس می کردم، در هنگام درخواستهای ساخت قطعه یا نمونه از سوی مراکز صنعتی با  یک مشکل اساسی برمی خوردم مبنی بر اینکه بسیاری از افراد تحصیلکرده با مدرک حتی بالا توانایی اجرایی و عملی برای کارهای صنعتی را نداشتند و این درحالی بود که افرادی با سطح سواد کمتر اما شاغل در صنعت که یافتن چنین افراد واقعا سخت و دشوار می بود، چرا که افراد دانشگاهی معمولا با جستجوی در گوگل می توانستیم به سرنخی از آنها و اطلاعات تماس یا حداقل ایمیل و رزومه آنها دست یافت اما افراد شاغل در صنعت چنین چیزی حتی در حد شناخت آنها و توانایی هایشان ممکن نبود ....

لذا تصمیم گرفتم بخش متخصصان شمستا را طراحی و اجرا نمایم و عبارت متخصصان در واقع در برگیرنده افراد با سطح سواد بالا، کم سواد و حتی بی سواد نیز می شود. استفاده و عضویت در این بخش جز امکانات بدون محدودیت برای تمام کاربران می باشد و کاربران بعد از ثبت نام اولیه و تکمیل پروفایل کاربری می توانند در این بخش به معرفی کامل خود بپردازند. همچنین امکان آپلود رزومه برای کاربران وجود دارد.

بخش متخصصان محققان و مدرسان

فعالیت های قابل انجام برای متخصصان:

از آنجا که متخصصان با توجه به تنوع رشته ای، تحصیلاتی و توانایی های فردی خود می توانند باعث خدمات گوناگون به جامعه صنعتی کشور گردند، سه زمینه فعالیت برای هر متخصص در نظر گرفته شده است که عبارتند از فعالیت آموزشی، مشاوره و خدمات فنی  لذا هر متخصص می تواند هر سه یا یکی از آنها را فعال کرده و در صنعتها و زمینه های تخصصی که مایل به ارائه خدمت می باشد به معرفی خود و پتانسیلهای علمی و اجرای خود بپردازد.

با این اقدام بسیاری از کاربران متقاضی می توانند از مشورتها، آموزشها و خدمات فنی این متخصصان بهره گیرند و بدین جهت است که عنوان این بخش بصورت جامع متخصصان، مدرسان و محققان نامیده شده است. امید است که این سامانه بتواند نیازهای علمی و عملی جامعه صنعتی را برآورده سازد.

راههای ارتباطی بیشتر:

میتوانید ما را در صفحات مجازی نیز shamsta.va @  دنبال کنید.