شمستا راهکاری برای تحقق شعار سال 1400

با شمستا می توان موانع تولید را کاهش و در جهت پشتیبانی آن کوشید

سامانه جامع صنعتی شمستا، سامانه ای صنعتی است که در جهت رفع و یا کاهش موانع تولید طراحی و اجرا شده است. با نامگذاری سال 1400 بنام تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها از سوی رهبر انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای می توان انتظار داشت که با توجه به خدمات متنوع و گوناگونی که در سامانه شمستا جهت پیشبرد اهداف صنعتی کشور در نظر گرفته شده است این سامانه بتواند در جهت تحقق اهداف متعالی نظام و رهبری قدم بردارد. امید است که با یاری خداوند متعال بتوانیم قدمی هر چند کوچک در راه سرافرازی کشور عزیزمان برداریم. ان شا الله