شمستا بانک اطلاعات فضاهای صنعتی اجاره ای

شمستا بانک اطلاعات فضاهای صنعتی اجاره ای

امروزه شاهدیم که بسیاری از افراد متخصص و مراکز صنعتی به دنبال فضاهایی صنعتی و یا سوله های صنعتی برای اجرای پایلوت طرح و یا کسب و کار خود هستند و از طرف دیگر بسیاری از مراکز صنعتی در حالت نیمه فعال یا غیرفعال وجود دارند و یا حتی فضاهایی اضافه برای رهن یا اجاره دارند که این امر می تواند کمک بسیار خوبی به متقاضیان این فضاهای صنعتی باشد از طرفی این فضاها که با توجه به کاربردهای صنعتی طراحی و اجرا شده اند بسیاری از زیرساختهای یک فضای مورد نیاز برای شروع و یا توسعه فعالیتهای صنعتی را دارا هستند.

 از طرفی با توجه به اینکه متقاضیان چنین طرحهایی ممکن است نتوانند سرمایه چندانی برای خرید و یا ساخت مراکز صنعتی مورد نیاز را داشته باشند این سوله های صنعتی و یا بطور کلی این فضاهای صنعتی می توانند مورد استفاده ایشان قرار گیرد تا آنها فقط با صرف هزینه رهن یا اجاره بتوانند شروع به کار کنند و سرمایه گذاری مالی خود را روی ساخت نمونه ها و طرحهای خود قرار دهند.

این روزها شاهدیم که حتی فضاهای پارکینگهای بعضی ادارات و سازمانها و یاحتی دانشگاه ها در اختیار مراکز صنعتی قرار گرفته است تا بدین طریق علاوه بر درآمدزایی برای مالکان، مشکل عظیمی از متقاضیان نیز برطرف نماید و بدین طریق با تغییر کاربریها مشکل عمده ای در صنعت حل می گردد و می توان آنرا تسریع کننده بخش فعالیتهای صنعتی دانست.

لذا سامانه جامع صنعتی شمستا کوشیده است تا در بخش "نمایشگاه مجازی تجهیزات و ماشین آلات" بخش اجاره املاک کارخانه و یا شرکتهای صنعتی از جمله فضاهای پارکینگ، سوله صنعتی ویا ساختمانهای اداری و صنعتی آنها را به کاربران صنعتگر معرفی نماید. تا بدین طریق مشکل عمده ای از دو طرف را حل نماید. امید است که این امر بتواندگامی مهم در مسیر توسعه اقدامات صنعتی بوده و بتواند به تسریع و تسهیل راه اندازی و توسعه مراکز صنعتی یاری رسان صنایع و صنعتگران باشد.