آشنایی با نمایشگاه مجازی صنعتگران و خدمات صنعتی

نمایشگاه صنعتگران و خدمات صنعتی بخشی است که سامانه شمستا در اختیار کارگاه ها، کارخانه ها، مراکز صنعتی و آزمایشگاهی قرار می دهد تا این مراکز بتوانند در محیطی کاملا تخصصی اطلاعات خود را قرار داده و کاربران که صنعتگران هستند بتوانند به راحتی به این افراد دسترسی پیدا کرده و اطلاعات آنها را مشاهده کنند.