آشنایی با نمایشگاه مجازی ماشین آلات و تجهیزات

نمایشگاه تجهیزات، ماشین آلات و فضاهای صنعتی به این صورت می باشد که مراکز صنعتی که دستگاه هایی مازاد دارند و یا فضاهای صنعتی که می خواهند برای فروش یا اجاره آنها اقدام کنند می توانند از این بخش از سامانه استفاده کرده و این اقلام را اعلام کنند.