آشنایی با بخش آموزش سامانه شمستا

خدمت آموزش سامانه شمستا شامل سه بخش می باشد که کاربران می توانند درخواست خود را مطابق با نیازشان ثبت کنند. این سه بخش شامل: 1- امکان ثبت نام آنلاین در دوره های برنامه ریزی شده 2- اعلام تقاضای دوره موردنیاز 3- طرح مسأله و آموزش آن به صورت آنلاین می باشد.