آشنایی با بخش مشاوره طراحی و ساخت سامانه شمستا

مشاوره طراحی و ساخت یکی دیگر از قسمت های بسیار کاربردی سامانه جامع صنعتی شمستا می باشد که برای استفاده متخصصان، مراکز صنعتی و صنعتگران می باشد. متخصصان عضو سامانه می توانند در سه بخش آموزش، مشاوره و انجام خدمات فنی اعلام آمادگی کنند و متخصصانی که بخش مشاوره را انتخاب می کنند در این قمست نمایش داده می شوند و کاربران بنا به نیاز خود به این بخش می توانند اطلاعات متخصص مورد نظر خود را مشاهده و به او مراجعه کنند.