تبریک سامانه جامع صنعتی شمستا به مناسبت روز صنعت و معدن

سامانه جامع صنعتی شمستا، 10 تیرماه روز صنعت و معدن را به همه متخصصان پرتلاشی که حرفه و تخصص در کار را عملا به اثبات رسانده و پشت میز نشینی را رها کرده و دستهای سیاه و روغنی خود را بر ظواهر دیگر ترجیح داده اند تا کشور خود را سربلند ببینند، آنانی که با تلاش خود تحریم ظالمانه تروریستهای اقتصادی را در هم شکستند تا ایران و ایرانی سربلند باشد و به آنانی که با جهاد خود در صنعت یاریگر مردم کشور خود بودند تبریک می گوید. 

این سامانه با توجه به خدمات متنوع و گوناگونی که در جهت پیشبرد اهداف صنعتی کشور در نظر گرفته است تمام تلاش خود را می کند تا بتواند نقش خود را در خودکفایی صنعتی کشور ایفا کند و مرجعی جهت کسب اطلاعات صنعتگران و کارگاهای صنعتی کشور در شهرهای مختلف و در اقصی نقاط میهن اسلامی باشد. 

دکتر حسنعلی مسلمان یزدی- بنیانگذار شمستا