آشنایی با بخش های مختلف سامانه شمستا

در این فیلم توضیحات خدمات مختلف سامانه جامع صنعتی شمستا نمایش داده شده است. شما می توانید نحوه کارکرد این سامانه و پتانسیلهای آن در صنعت را در این فیلم مشاهده کنید. جهت هر گونه سوالی می توانید با شماره 09106105867 تماس داشته باشید.