معرفی سامانه جامع صنعتی شمستا به دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور

افتتاحیه مرکز نوآوری بین المللی یاس با حضور دکتر سورنا ستاری و معرفی سامانه جامع صنعتی شمستا

 

طی مراسمی که در مرکز نوآوری بین المللی یاس در تاریخ بیست تیر 1400 صورت گرفت، معاون علمی و فناوری رییس جمهور دکتر سورنا ستاری ضمن افتتاح آغاز بکار این مرکز نوآوری بین المللی در جریان اقدامات انجام شده برای راه اندازی این مرکز قرار گرفت.

        

همچنین طی بازدیدی که از شرکتهای مستقر در این مرکز داشتند در جریان فعالیتهای این شرکتها قرار گرفتند. از جمله این مراکز پژوهشکده امیرکبیر ایرانیان (ویرا صنعت آمیرکبیر ایرانیان) بود. که در این مراسم با فعالیتهای سامانه جامع صنعتی شمستا به عنوان بانک اطلاعات صنعت ایران آشنا شدند. در جریان توضیحات ارائه شده به دکتر ستاری، ایشان پس آشنایی با سامانه جامع صنعتی شمستا ضمن تعجب از وجود چنین سامانه ای با تنوع خدمات مختلف، سوالاتی در خصوص مدت زمان اجرایی شدن این سامانه، تعداد پرسنل فعال، تعداد کاربران و تعداد مراکز و شرکتهای مستقر در نمایشگاه مجازی صنعتگران وخدمات صنعتی سوالاتی پرسیدند. که دکتر حسنعلی مسلمان یزدی بینانگذار سامانه جامع صنعتی شمستا به سوالات ایشان پاسخ دادند. امید است این سامانه بتواند خدمات شایسته و متنوع به صنعت کشور ارائه کرده و راهگشای صنعتگران، متخصصان و صاحبان صنایع باشد.