سامانه جامع صنعتی شمستا برگزار می کند

سلسه برنامه های معرفی رشته های فنی و مهندسی به دانش آموزان به ویژه داوطلبان کنکور

سامانه جامع صنعتی شمستا به عنوان بانک اطلاعات صنعت ایران و به منظور کمک به دانش آموزان به ویژه داوطلبان کنکور سلسه برنامه های معرفی رشته های فنی و مهندسی با حضور متخصصان صنعت و دانشگاه برنامه ریزی نموده است تا در این برنامه ها متخصصان در خصوص فعالیتهای هر رشته و مسائل پیرامونی آن به بحث بپردازند تا بدین طریق از نگرانی ها و دغدغه های دانش آموزان و خانواده های آنها کاسته و از طرف دیگر زمینه ساز جهت گیری بهتر دانش آموزان در جهت برآورده کردن اهداف اقتصادی و صنعتی کشور باشد. 

در این سلسله برنامه ها که از هفته اول مرداد ماه آغاز و به مدت دو هفته هر شب ادامه خواهد داشت، هر روز در مورد یک رشته متخصصان دانشگاه و صنعت به بیان توضیحات آن رشته پرداخته و به سوالات بینندگان پاسخ خواهند داد. 

توضیحات این رویداد را از زبان دکتر حسنعلی مسمان یزدی، بنیانگذار شمستا می شنویم.

می توانید برنامه زمانبندی این رویداد را از لینک زیر دانلود بفرمایید.

برنامه زمانبندی