مصاحبه برنامه و اما امشب با دکتر مسلمان یزدی بنیانگذار سامانه جامع صنعتی شمستا

برنامه تلویزیونی و اما امشب شبکه تابان یزد، در ادامه معرفی مراکز فناور در تاریخ 24 شهریورماه مصاحبه ای با اقای دکتر حسنعلی مسلمان یزدی به عنوان بنیانگذار سامانه جامع صنعتی شمستا داشتند که در این برنامه بطور کامل به توضیحاتی در خصوص روند شکل گیری سامانه پرداختند.  در این مصاحبه به بیان اهمیت سامانه صنعتی شمستا به عنوان بانک اطلاعات صنعت ایران، در شرایط تحریم پرداختیم چرا که شاید بهترین کار برای کم کردن اثرات آن، گردش چرخهای صنعت کشور باشد. این سامانه تلاش کرده است تا به عنوان پلتفرمی جامع و کامل حاوی اطلاعات مراکز صنعتی، اطلاعات متخصصان، بانک اطلاعات قطعات صنعتی جهت بومی سازی و ... بوده و یاریگر متخصصان، صنعتگران و صاحبان صنایع باشد.

بخش اول:

بخش دوم:

بخش سوم: