آشنایی با مراحل ثبت نام متخصصان در سامانه صنعتی شمستا

متخصصان گرامی جهت آشنایی با مراحل عضویت در سامانه و ثبت نام در بخش متخصصان می توانند با مشاهده فیلم زیر نسبت به ثبت نام در این بخش اقدام نمایند. این بخش این امکان را به متخصصان صنعتی عزیز می دهد که تخصص و رزومه کاری آنها از طریق اینترنت برای تمام کاربران در استانهای مختلف قابل دسترسی باشد و کاربران بنابر نیاز خود به آنها مراجعه کنند.