اخبار استارتاپ های برجسته در جهان

استارت آپ های مهم در سال2022 


 از امروز در نظر داریم اطلاعات استارتاپهای مهم را به اطلاع شما برسانیم.یکی از این استارتاپها در زمینه سنجش خودکار SurveyAutoاست که بر اساس هوش مصنوعی است. نظرسنجی از مردم با SurveyAuto آسان‌تر شده است - یکی از جدیدترین استارت‌آپ‌ها در صنعت هوش مصنوعی که نتایج نظرسنجی دقیق را از طریق موقعیت جغرافیایی، سوابق تماس‌ها، تصاویر فراطیفی و نقشه‌های خیابان باز جمع‌آوری می‌کند. SurveyAuto زاییده فکر دکتر عمر سیف، یک کارآفرین پاکستانی است. این استارت آپ در دو سال گذشته عملیاتی شده است، اما اخیراً بودجه نامشخصی از بنیاد بیل و ملیندا گیتس دریافت کرده است.

به گفته مدیرعامل، دکتر عمر سیف، «SurveyAuto از یک مدل جمع آوری اطلاعات استفاده می‌کند و برای تصمیم‌گیری درباره اینکه چه کسی داده‌ها را گزارش می‌کند، کجا جمع‌آوری می‌شود و چه زمانی و چند وقت یک‌بار گزارش می‌شود، به یادگیری ماشینی تکیه می‌کند. این باعث کاهش هزینه و به حداقل رساندن خطاهای انسانی می شود.» اینکه چه زمان از این استارتاپ جهانی استفاده خواهد شد معلوم نیست امیدواریم هرچه زودتر این روش گسترش یابد