تیزر معرفی سامانه جامع صنعتی شمستا به عنوان بانک اطلاعات صنعت کشور

معرفی خدمات سامانه صنعتی شمستا به جامعه صنعتی کشور

سامانه جامع صنعتی شمستا هم اکنون به عنوان تنها پلتفرم جامع تخصصی-صنعتی کشور در حال فعالیت می باشد و به عنوان بانک اطلاعات مراکز صنعتی و متخصصان صنعتی شناخته می شود. 
شمستا تلاش کرده است تا مشکلات و معظلاتی که صنایع کشور با آن روبرو هستند را در حد توان شناسایی کرده و با ارائه چهار نمایشگاه مجازی و حداقل 12 خدمت خود نیازهای صنعتی کشور را از طریق متخصصان و مراکز صنعتی مختلف خود برآورده نماید.
باعث افتخار ماست تا در خدمت شما متخصصان گرامی بوده و با استفاده از حداکثر توان خود به شکلی موثر و کارآمد خدمات خود را به جامعه صنعتی کشور ارائه دهیم. 
شما همراهان و متخصصان گرامی را به مشاهده تیزری که برای معرفی خدمات سامانه در نظر گرفته شده است دعوت می کنیم.