دوره های تخصصی انلاین

دوره های  آن لاین

سازمان بهره وری آسیایی  دوره های تخصصی انلاین برگزار می کند، بسیاری از این دوره ها رایگان بوده و در صورت شرکت در کلاس و آزمون پایانی گواهینامه بین المللی صادر می گردد.لینک زیر جهت آشنایی و کسب اطلاعات بیشتر معرفی می گردد:

لینک