دیدار مدیر عامل شمستا با رئیس سازمان بسیج مهندسین استان یزد

به منظور افزایش بهر ه گیری مهندسان و متخصصان از سامانه جامع صنعتی شمستا جلسه ای با حضور اقای دکتر مسلمان یزدی و جناب آقای مهندس امیدی ریس بسیچ مهندسین و همکاران ایشان در دفتر یزد این سامانه برگزار شد در این جلسه جناب دکتر مسلمان به ارائه توضیحاتی در مورد نحوه شکل گیری این سامانه، بخشهای نمایشگاهی و خدمات آن به صنعتگران، مراکز صنعتی و متخصصان پرداختند و ظرفیتهای سامانه برای بهره گیری بسیج مهندسان را تشریح نمودند در ادامه نیز جناب مهندس امیدی به بیان اهداف و کارکردهای بسیج مهندسین پرداخته و راه های بهره گیری مهندسان بسیجی کشور را پیشنهاد و بر هم افزایی این دو مرکز جهت پیشبرد اهداف صنعتی کشور تاکید نمودند همچنین به منظور معرفی بهتر این سامانه به مراکز صنعتی استان و کشور یک سری اقدامات مطرح و قرار شد درآینده نزدیک کارشناسان دو مجموعه جلساتی را به منظور اجرایی کردن تصمیمات این جلسه داشته باشند.