گزارش بزرگترین رویداد ملی بومی سازی نیازهای صنایع و معادن1402

گزارش رویداد ملی بومی سازی نیازهای صنایع و معادن 1402

رویداد بزرگ ملی نیازهای بومی سازی صنایع و معادن در روز 15 بهمن ماه در سالن افتخار پارک علم و فناوری یزد توسط سامانه جامع صنعتی شمستا برگزار گردید. این رویداد ملی با حمایت و همکاری سنگ آهن مرکزی ایران، پارک علم و فناوری و برخی از سازمانها و مراکز صنعتی و معدنی در سه بخش اجرا شد. کنفرانس علمی بررسی چالشها و راهکار در بومی سازی، استارتاپ دمو و نیز بخش ارائه نیازهای مراکز صنعتی از جمله قسمتهای این رویداد بزرگ ساخت داخل بود. در ابتدای این برنامه دکتر حسنعلی مسلمان یزدی، بنیانگذار سامانه جامع صنعتی شمستا ضمن خوش آمد گویی به حضار به بیان اهمیت ساخت داخل و نیز نقش سامانه شمستا و مسئولیتهای آن در این راستا پرداختند. سپس جناب آقای مسلم فلاح رئیس شرکت شهرکهای صنعتی یزد به اهمیت نقش استان یزد در ساخت داخل نیازهای مراکز صنعتی پرداخته و نیز با اشاره به سند تحویلی یزد نوین در خصوص ایجاد شهرک قطعه سازی در استان مطالبی بیان داشتند و درادامه آقای مهندس قیومی معاون توسعه فناوری پارک علم وفناوری در خصوص اهمیت دانش به روز در پیشرفت کشور به ارائه مطلب پرداختند. در ادامه به صورت کامل به شرح آنچه در رویداد گذشت می پردازیم.

گزارش رویداد

رویداد بزرگ ملی نیازهای بومی سازی صنایع و معادن در روز 15 بهمن ماه در سالن افتخار پارک علم و فناوری یزد توسط سامانه جامع صنعتی شمستا در سه بخش کلی کنفرانس علمی بررسی چالشها و راهکار در بومی سازی، استارتاپ دمو و نیز بخش ارائه نیازهای مراکز صنعتی از جمله قسمتهای این رویداد بزرگ ساخت داخل بود که به شرح زیر برنامه های آن اجرا گردید.

از ساعت 8.30 دقیقه صبح این بخش آغاز گردید و شرکت کنندگان بعد از خوش آمدگویی کادر اجرایی وارد سالن می شدندو در ساعت 9 صبح با تلاوت قرآن و پخش سرود ملی برنامه رسما آغاز شد.

سخنرانی ها

در ابتدای این برنامه دکتر حسنعلی مسلمان یزدی، بنیانگذار سامانه جامع صنعتی شمستا ضمن خوش آمد گویی به حضار به بیان اهمیت ساخت داخل و نیز نقش سامانه شمستا و مسئولیتهای آن در این راستا پرداختند و گزارش مختصری در مورد پیشرفت و کارکرد سامانه و وظایف آن از ابتدا پرداختند.

سخنرانی دکتر مسلمان یزدی

سپس جناب آقای مسلم فلاح رئیس شرکت شهرکهای صنعتی یزد به اهمیت نقش استان یزد در ساخت داخل نیازهای مراکز صنعتی پرداخته و نیز با اشاره به سند تحویلی یزد نوین در خصوص ایجاد شهرک قطعه سازی در استان مطالبی بیان داشتند.

سخنرانی رئیس شرکت شهرک های صنعتی یزد

درادامه آقای مهندس قیومی معاون توسعه فناوری پارک علم وفناوری در خصوص اهمیت دانش به روز در پیشرفت کشور به ارائه مطلب پرداختند.

سخنرانی معاون پارک علم و فناوری

استارت آپ دمو

در بخش دوم برنامه، استارتاپ دمو برگزار گردید که در این بخش از 7 طرح ارزیابی شده 4 تیم به صورت حضوری و نیز غیر حضوری به بیان ایده ها و طرحهای خود پرداختند و سپس داوران به بررسی ابعاد مختلف مطالب ارائه شده توسط نماینده تیم ها پرداخته و نظرات، راهنماییها و پرسشهای خود را مطرح نمودند.

استارت آپ دمو

 

رونمایی از گواهی صلاحیت خدمات فنی و مهندسی شمستا

در بخش رونمایی از گواهی صلاحیت شسمتا، دکتر حسنعلی مسلمان یزدی به بیان دستاوردهای شمستا در یک سال گذشته پرداخته و به طرح رتبه بندی کمی و کیفی شرکتهای عضو شمستا در خصوص نحوه خدمت دهی به صنایع پرداختند و اشاره داشتند که شاخصهای رتبه بندی صنعتگران و مراکز صنعتی تعیین و سپس رتبه بندی آنها توسط شمستا صورت گرفته و گواهی های خاصی به آنها برای رتبه بندی بهتر و واگذاری کارها انجام شده است که در این بخش به هفت مرکز صنعتی که حائز بهترین رتبه بودند گواهی کیفیت خدمات صنعتی شمستا ارائه گردید.

 پنل تخصصی چالشهای بومی سازی در صنایع و معادن و اعلام نیازها

پس از استراحت و پذیرایی بخش چالشهای صنایع و معادن با حضور هفت نفر از متخصصان از مراکز مختلف صنعتی و معدنی اجرا گردید مدیر این پنل آقای دکتر مسلمان یزدی بودند که دغدغه های کارفرمایان و پیمانکاران بخشهای مختلف بومی سازی صنایع و معادن را مطرح و هر یک متخصصان به بیان تجربه ها، مشکلات و راهکاری پیشنهادی در خصوص این موارد پرداختند. در ادامه نیز بخش معرفی نیازها صورت گرفت که در این قسمت دو مرکز صنعتی نیازهای خود جهت ساخت داخل را بیان و توضیحاتی در مورد هر کدام از نیازهای به متخصصان پرداختند. در انتها نیز از متخصصان شرکت کننده در پنلهای گوناگون قدردانی به عمل آمد و لوح سپاس به این عزیزان اهدا شد.

پنل تخصصی چالش های بومی سازی

نیازهای ارائه شده در این رویداد از دو شرکت فولاد ارفع و الکتروکویر بود که توسط کارشناسان این دومجموعه بطور مختصر توضیح داده شد.

برنامه  درساعت 14 با مراسم تقدیر و تشکر از سرمایه گذارن، شرکت کنندگان در پنلهای تخصصی چالشهای بومی سازی و نیز نمایندگان شرکتهای متقاضی نیاز به پایان رسید.

تقدیر از سخنران های چالش بومی سازی