جزییات دوره

نام دوره : شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

نوع ارائه : حضوری

توضیحات : در این دوره به مدت 16 ساعت موارد ایمنی مربوط به شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک به مسئولین ایمنی آموزش داده می شود. این دوره زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز تعلیمات و تحقیقات حفاظت فنی و بهداشت کار می باشد. گواهی این دوره از طرف مرکز تعلیمات و تحقیقات حفاظت فنی و بهداشت کار صادر می گردد و معتبر می باشد.

قیمت : 2,100,000 ریال

ظرفیت دوره : 20

نام مدرس : دکتر حسنعلی مسلمان یزدی

استان : یزد

مکان برگذاری : یزد، بلوار امیرکبیر، طوبی شرقی 24، پلاک 6، پژوهشکده امیرکبیر ایرانیان

آزمون آنلاین : خیر

زمان برگذاری : 25 شهریور ماه 1399

اخرین مهلت ثبت نام : 1399/06/20

صنایع :

رشته :

مدت دوره : ساعت

مهلت ثبت نام برای این دوره به پایان رسیده است