سیستم پخش تصویر و صدا

این محتوی منقضی شده است

کد قطعه : SN1024
نام فارسی : سیستم پخش تصویر و صدا
شرح کاربرد قطعه :

در اتومبیل استفاده می شود

صنعت :  صنایع قطعه سازی خودرو سازی تخصص :  مهندسی برق‏ ‏
شرح نیازمندی : تکوین نرم افزار,مهندسی معکوس‏
فرد رابط : مهناز صادقیان شماره تماس فرد : 0913000000
تاریخ انقضا : 1401/05/03

این قطعه یا دستگاه، نیاز یکی از مراکز صنعتی می باشد که جهت ساخت (بومی سازی) در این نمایشگاه قرار گرفته است .در صورتی که تجربه ساخت آن را دارید با کارشناس بومی سازی شمستا به شماره 09106105867 تماس بگیرید.