ترمز زیر پا سایدلیفتراک

کد قطعه : SN1329
نام فارسی : ترمز زیر پا سایدلیفتراک نام انگلیسی : MASTER CYL Serial No:B885-018-000
شرح کاربرد قطعه :

کشور سازنده اصلی:آلمان
شرکت سازنده اصلی: لینده

وبسایت شرکت متقاضی: www.iasco.ir

صنعت :  صنایع قطعه سازی خودرو سازی تخصص :  مهندسی مکانیک‏ ‏
شرکت متقاضی:

سایر

شرح نیازمندی : ساخت و تولید‏
فرد رابط : صادقیان شماره تماس فرد : 09106105867
تاریخ انقضا : 1403/02/31

این قطعه یا دستگاه، نیاز یکی از مراکز صنعتی می باشد که جهت ساخت (بومی سازی) در این نمایشگاه قرار گرفته است .در صورتی که تجربه ساخت آن را دارید با کارشناس بومی سازی شمستا به شماره 09106105867 تماس بگیرید.