نیاز به تایرستور

این محتوی منقضی شده است

کد قطعه : SN1360
نام فارسی : نیاز به تایرستور نام انگلیسی : thyristor 5STB24Q280
شرح کاربرد قطعه :

تایرستور سوزی درایو در هنگام نوسانات برقی/

 

جهت مشاهده اطلاعات بیشتر بر روی تایرستور کلیک نمایید.

وبسایت شرکت متقاضی: www.insig.org

صنعت : صنایع برق، الکترونیک و مخابرات تخصص :  مهندسی برق‏ ‏
شرکت متقاضی:

سایر

شرح نیازمندی : ساخت و تولید‏
فرد رابط : واحد تحقیق و توسعه شماره تماس فرد : 09106105867
تاریخ انقضا : 1402/02/18

این قطعه یا دستگاه، نیاز یکی از مراکز صنعتی می باشد که جهت ساخت (بومی سازی) در این نمایشگاه قرار گرفته است .در صورتی که تجربه ساخت آن را دارید با کارشناس بومی سازی شمستا به شماره 09106105867 تماس بگیرید.