تجهیز جلوگیری از رسوب

این محتوی منقضی شده است

کد قطعه : SN1379
نام فارسی : تجهیز جلوگیری از رسوب
شرح کاربرد قطعه :

جلوگیری از رسوب ذرات آهنی در لوله های انتقال و صفحات مبدل حرارتی

تکنولوژی این تجهیز موردنیاز است، زیرا تجهیزاتی که در بازار است، براساس جلوگیری از رسوب کربنات کلسیم و آهک عمل می کند که مناسب این مجموعه نیست و تجهیزی موردنیاز است که بتواند از نشست ضررات ریز آهن جلوگیری کند.

صنعت : صنایع آهن، فولاد، مس و آلومینویم,فلزتراش و قطعه ساز تخصص :  مهندسی مواد‏ , مهندسی مکانیک‏ ,مهندسی متالورژی‏
شرکت متقاضی:

سایر

شرح نیازمندی : ساخت و تولید‏
فرد رابط : صادقیان شماره تماس فرد : 09106105867
تاریخ انقضا : 1402/12/24

این قطعه یا دستگاه، نیاز یکی از مراکز صنعتی می باشد که جهت ساخت (بومی سازی) در این نمایشگاه قرار گرفته است .در صورتی که تجربه ساخت آن را دارید با کارشناس بومی سازی شمستا به شماره 09106105867 تماس بگیرید.