کد قطعه : SN1388
نام فارسی : فیلتر روغن
شرح کاربرد قطعه :

از فیلتر روغن در آسیاب خودشکن و بالمیل استفاده می شود. نیاز داریم که این فیلتر توانایی تصفیه ذرات تا 10 میکرون را داشته باشد. روغن مورد استفاده با ویسکوزیته بالا شامل روغن 320، 460 و 680 می باشد.

صنعت : صنایع معدنی و کانی های غیرفلزی تخصص :  مهندسی معدن‏ , مهندسی مکانیک‏ ‏
شرکت متقاضی:

سایر

شرح نیازمندی : ساخت و تولید‏
فرد رابط : صادقیان شماره تماس فرد : 09106105867
تاریخ انقضا :

این قطعه یا دستگاه، نیاز یکی از مراکز صنعتی می باشد که جهت ساخت (بومی سازی) در این نمایشگاه قرار گرفته است .در صورتی که تجربه ساخت آن را دارید با کارشناس بومی سازی شمستا به شماره 09106105867 تماس بگیرید.