others services

بخشهای دیگری نیز در این سامانه طراحی شده اند که می تواند برای فعالان عرصه صنعت بسیار مفید باشد مانند:

سرمایه گذاری

در این بخش متقاضیان سرمایه می توانند طرحهای خود را معرفی تا سرمایه گذاران در صورت تمایل با آنها تماس بگیرند و در بخش دیگر آن سرمایه گذاران می باشند که آمادگی خود برای سرمایه گذاری را اعلام تا افراد متقاضی بتوانند با آنها ارتباط برقرار کنند.

کاریابی 

در این بخش شرکتها و مراکز می توانند آگهی های استخدام و جذب نیرو را اعلان نمایند تا کاربران آنها را مشاهده کنند و از طرف دیگر افراد متقاضی کار می توانند به معرفی خود پرداخته تا مراکز صنعتی در وقت نیاز مشخصات آنها را مشاهده و با آنها تماس بگیرند.

کارآموزی

شرکتهایی که پتانسیل جذب کارآموز دارند در این بخش می توانند آگهی های خود را اعلام دارند تا کارآموزان اطلاع از مراکز و صنایع متقاضی آشنا شوند.

لطفا جهت مشاهده ویدیو توضیحات، بر روی لینک کلیک نمایید.