بویلر روغن

کد : SHM1018

عنوان فارسی : بویلر روغن

عنوان انگلیسی :

شرح کاربرد قطعه:

۵۰۰ هزار کالری
دارای پلاک استاندارد
محل بازدید مشهد

وضعیت کارکرد : هنوز  نصب و روشن نشده

شماره تماس ثابت :

نام رابط : ...

شماره موبایل :۰۹۱۵۱۱۵۷۹۱۹

کشور سازنده : ایران

سال ساخت : 0