بویلر روغن

کد : SHM1018 عنوان فارسی : بویلر روغن
عنوان انگلیسی : وضعیت کارکرد : هنوز  نصب و روشن نشده‏
شماره تماس ثابت : نام رابط : ...‏
شماره موبایل : ۰۹۱۵۱۱۵۷۹۱۹ کشور سازنده : ایران سال ساخت : 0
شرح و مشخصات فنی :

۵۰۰ هزار کالری
دارای پلاک استاندارد
محل بازدید مشهد

موبایل : ۰۹۱۵۱۱۵۷۹۱۹