سنگ محور چینی

کد : SHM1028

عنوان فارسی : سنگ محور چینی

عنوان انگلیسی :

شرح کاربرد قطعه:

کورس 160 سانت
محل بازدید: یزد

وضعیت کارکرد : در حد نو

شماره تماس ثابت :

نام رابط : ...

شماره موبایل :09135262005

کشور سازنده : ایران

سال ساخت : 1390