فرز انگلیسی ایزو ۵۰

کد : SHM1029

عنوان فارسی : فرز انگلیسی ایزو ۵۰

عنوان انگلیسی :

شرح کاربرد قطعه:

محل بازید: گلپایگان

وضعیت کارکرد : سالم و در حال کار

شماره تماس ثابت :

نام رابط : ...

شماره موبایل :۰۹۱۳۲۷۱۸۰۹۴

کشور سازنده : ایران

سال ساخت : 1385