فرز انگلیسی ایزو ۵۰

کد : SHM1029 عنوان فارسی : فرز انگلیسی ایزو ۵۰
عنوان انگلیسی : وضعیت کارکرد : سالم و در حال کار‏
شماره تماس ثابت : نام رابط : ...‏
شماره موبایل : ۰۹۱۳۲۷۱۸۰۹۴ کشور سازنده : ایران سال ساخت : 1385
شرح و مشخصات فنی :

محل بازید: گلپایگان

موبایل : ۰۹۱۳۲۷۱۸۰۹۴