دستگاه پرس برک

کد : SHM1039

عنوان فارسی : دستگاه پرس برک

عنوان انگلیسی :

شرح کاربرد قطعه:

دستگاه پرس برک ایرانی۳متر

۸۰ تن ، PLC

یک دستگاه پرس برک چینی، ۳۰ تن، ۱۳۰ سانتی، فوق العاده تمیز، PLC، کاملا سالم،

وضعیت کارکرد : کاملا سالم کم کارکرد

شماره تماس ثابت :

نام رابط : ...

شماره موبایل :09124896814

کشور سازنده : ایران

سال ساخت : 1390