دستگاه تراش Tn50

کد : SHM1040

عنوان فارسی : دستگاه تراش Tn50

عنوان انگلیسی :

شرح کاربرد قطعه:

ساخت تبریز
1.5 متر
محل بازدید کرمانشاه

وضعیت کارکرد : سالم

شماره تماس ثابت :

نام رابط : ...

شماره موبایل :09187320427

کشور سازنده : ایران

سال ساخت : 1364