متخصصان،سازندگان،محققان و مدرسان

کد کاربر : 1262
سید باقر صدیقی
مدرک : کارشناسی
رشته : صنایع

تراشکاریساختطراحیپلاستیک

توضیحات تکمیلی