متخصصان،سازندگان،محققان و مدرسان

کد کاربر : 1312
حامد حاتمی
مدرک : کارشناسی
رشته : مکانیک. جوشکاری و مدیریت ان

تانکرتانکر هواییمخازن زمینی

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1271
سید علی پزشکی
مدرک : کارشناسی
رشته : مدیریت

سنگین تراشcncشیپینگدنده زنیاسپارک

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1270
امیر گلزار
مدرک : کارشناسی
رشته : متالوژی

معدنراهسازیکاشیسرامیکصنعتیتعمیرات

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1256
مهدی عزیزی
مدرک : دیپلم و پایینتر
رشته : صنعتی

معدنماشین الاتجک

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1255
مهدی سلمانی
مدرک : کارشناسی
رشته : مکانیک

تراشکاریادوات کشاورزیادوات دامداری

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1254
اصغر مهرابی
مدرک : کارشناسی
رشته : صنایع

تراشکاریدنده سازیcncکاشیفولادبافندگیسیمان

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1253
علی اکبری
مدرک : دیپلم و پایینتر
رشته : تراشکاری

قطعه سازی تراشکاری ماردون

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1250
مهدی مهمان نواز
مدرک : کارشناسی
رشته : برق صنعتی

فرز چهار محورفرز cnc cnc قالبسازی

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1249
داود ملانوری
مدرک : کارشناسی
رشته : ساخت و تولید

نساجیسلولزیکاشیسرامیک

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1243
جاوید عزیزی بندرابادی
مدرک : کارشناسی
رشته : ساخت و تولید

قطعه سازیکارخانجات آجر تراشکاریفرز cnc دنده زنیکاشی قالبسازی

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1240
محمد جبلی
مدرک : کارشناسی
رشته : ساخت و تولید

تراشکاریدنده زنیدستگاه سازی

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1239
رضا منصوری
مدرک : کارشناسی
رشته : ساخت و تولید

تراشکاریدستگاه سازیcnc دنده سازی

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1238
یاسر ارجمندی
مدرک : کارشناسی
رشته : ساخت و تولید

قالبسازیسنبه تزریق پلاستیکدایکاستمعدن قالب سنبه ماتریس

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1237
علی محمد جبلی
مدرک : کارشناسی
رشته : ساخت و تولید

تراشکاریریلیماشین الات کاشیکاغذ ساخت ماشین آلات

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1235
سعید شیرمحمدی
مدرک : کارشناسی ارشد
رشته : متالوژی

تراشکاریهیدرولیکجککروم سخت آبکاری

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1232
مسلم یادگاری
مدرک : دیپلم و پایینتر
رشته : تراشکاری

پمپ نساجیتراشکاریتوربینشناور

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1231
محسن فتوحی
مدرک : دیپلم و پایینتر
رشته : صنایع تراشکاری

تراشکاری قالبسازیدنده سازیفرزکاریcnc قطعه سازی

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1228
علی قیس منشادی
مدرک : دیپلم و پایینتر
رشته : قطعه سازی

قطعه سازیسری تراشی قطعات فلزی ماشین سازی

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1224
کمال سلطانی
مدرک : دیپلم و پایینتر
رشته : ماشین ابزار

تراشکاری قطعه سازیقالب سازی

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1186
محمدحسن اسلامی
مدرک : دیپلم و پایینتر
رشته : قالب سازی، تراشکاری و ریخته گری

ماشین تراز فرزcncتراشکاریریخته گریقالب سازیمدلسازی تراش cncفرز کاریساخت فرز cnc قالب تولید خطیقالب کامپوزیتپرس ضربه ای

توضیحات تکمیلی