متخصصان،سازندگان،محققان و مدرسان

کد کاربر : 1270
امیر گلزار
مدرک : کارشناسی
رشته : متالوژی

معدنراهسازیکاشیسرامیکصنعتیتعمیرات

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1257
احمد پناه بخدا
مدرک : دیپلم و پایینتر
رشته : فنی

تسمهمیلگردلوله فولادآلیاژشافت

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1145
محمود کارگران بافقی
مدرک : کارشناسی ارشد
رشته : عمران

ژئوتکنیکمقاومت مصالح (بتن و خاک و آسفالت)نظارت (جاده و ساختمان) فنی مشاوره

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1134
ابراهیم بهبود
مدرک : کارشناسی ارشد
رشته : مهندسی عمران-زلزله

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1123
محمد برخورداری
مدرک : کارشناسی ارشد
رشته : مدیریت ساخت

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1116
سید فرزین فائزی
مدرک : دکترا
رشته : عمران- ترافیک

ترافیک، حمل و نقل

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1115
سید محمد رضا  رفیع
مدرک : کارشناسی ارشد
رشته : عمران

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1111
هادی کوشک
مدرک : کارشناسی ارشد
رشته : زلزله

طراحی،مشاوره،اجرا مسکونی،صنعتی،جایگاههای سوخت طراحی،مشاوره،اجرا

توضیحات تکمیلی