متخصصان،سازندگان،محققان و مدرسان

کد کاربر : 1291
حسین الماسی
مدرک : کارشناسی
رشته : مهندسی مواد

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1256
مهدی عزیزی
مدرک : دیپلم و پایینتر
رشته : صنعتی

معدنماشین الاتجک

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1238
یاسر ارجمندی
مدرک : کارشناسی
رشته : ساخت و تولید

قالبسازیسنبه تزریق پلاستیکدایکاستمعدن قالب سنبه ماتریس

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1145
محمود کارگران بافقی
مدرک : کارشناسی ارشد
رشته : عمران

ژئوتکنیکمقاومت مصالح (بتن و خاک و آسفالت)نظارت (جاده و ساختمان) فنی مشاوره

توضیحات تکمیلی