متخصصان،سازندگان،محققان و مدرسان

کد کاربر : 1300
آرمین نصرالهی
مدرک : کارشناسی
رشته : مکانیک

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1173
مهدی فخر آبادی
مدرک : کارشناسی
رشته : تخصص تراشکاری و قطعه سازی

تراشکاریریخته گریقالب سازیصنعتقطعه سازی صنعتمکانیکخطوط نوردصنایع دفاع ماشین آلات

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1170
رضا  جوادپور
مدرک : کارشناسی
رشته : برق قدرت

برق قدرتیاتاقانبابیت ریزیسانتریفیوژمهندسی معکوس

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1062
امیرحسین نگهی
مدرک : کارشناسی ارشد
رشته : مهندسی مکانیک

انسیس فلوئنت ، سالید ورک، دیزین بیلدر انسیس فلوئنت ، سالید ورک ، دیزین بیلدر

توضیحات تکمیلی