متخصصان،سازندگان،محققان و مدرسان

کد کاربر : 1300
آرمین نصرالهی
مدرک : کارشناسی
رشته : مکانیک

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1291
حسین الماسی
مدرک : کارشناسی
رشته : مهندسی مواد

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1173
مهدی فخر آبادی
مدرک : کارشناسی
رشته : تخصص تراشکاری و قطعه سازی

تراشکاریریخته گریقالب سازیصنعتقطعه سازی صنعتمکانیکخطوط نوردصنایع دفاع ماشین آلات

توضیحات تکمیلی