متخصصان،سازندگان،محققان و مدرسان

کد کاربر : 1233
سید محسن موسوی
مدرک : کارشناسی ارشد
رشته : مدیریت کارآفرینی

مبانی کارآفرینیتوسعه کسب و کارها

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1200
پریسا  حسینی
مدرک : کارشناسی
رشته : بازاریابی

بازاریابی

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1145
محمود کارگران بافقی
مدرک : کارشناسی ارشد
رشته : عمران

ژئوتکنیکمقاومت مصالح (بتن و خاک و آسفالت)نظارت (جاده و ساختمان) فنی مشاوره

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1123
محمد برخورداری
مدرک : کارشناسی ارشد
رشته : مدیریت ساخت

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1104
محمدحسین شهدی نژاد
مدرک : کارشناسی ارشد
رشته : عمران مدیریت ساخت

چیپ سیلمیکروسرفیسینگآسفالت گرمآسفالت سردآسفالت سطحیتثبیت باسیمانبازیافت سردنظارت ساختمان چیپ سیل

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1083
مسیح جسمانی
مدرک : کارشناسی ارشد
رشته : مدیریت پروژه و ساخت

آموزش معماری شبیه سازی اسکچاپ لومیون مکس ویری کرونا اتوکد

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1062
امیرحسین نگهی
مدرک : کارشناسی ارشد
رشته : مهندسی مکانیک

انسیس فلوئنت ، سالید ورک، دیزین بیلدر انسیس فلوئنت ، سالید ورک ، دیزین بیلدر

توضیحات تکمیلی