متخصصان،سازندگان،محققان و مدرسان

کد کاربر : 1253
علی اکبری
مدرک : دیپلم و پایینتر
رشته : تراشکاری

قطعه سازی تراشکاری ماردون

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1250
مهدی مهمان نواز
مدرک : کارشناسی
رشته : برق صنعتی

فرز چهار محورفرز cnc cnc قالبسازی

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1249
داود ملانوری
مدرک : کارشناسی
رشته : ساخت و تولید

نساجیسلولزیکاشیسرامیک

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1244
ابوالفضل  مقدم براتی
مدرک : کارشناسی
رشته : حسابداری

ریخته گریکورهچدنکوره دوارآلومینیومذوب

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1243
جاوید عزیزی بندرابادی
مدرک : کارشناسی
رشته : ساخت و تولید

قطعه سازیکارخانجات آجر تراشکاریفرز cnc دنده زنیکاشی قالبسازی

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1240
محمد جبلی
مدرک : کارشناسی
رشته : ساخت و تولید

تراشکاریدنده زنیدستگاه سازی

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1239
رضا منصوری
مدرک : کارشناسی
رشته : ساخت و تولید

تراشکاریدستگاه سازیcnc دنده سازی

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1238
یاسر ارجمندی
مدرک : کارشناسی
رشته : ساخت و تولید

قالبسازیسنبه تزریق پلاستیکدایکاستمعدن قالب سنبه ماتریس

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1237
علی محمد جبلی
مدرک : کارشناسی
رشته : ساخت و تولید

تراشکاریریلیماشین الات کاشیکاغذ ساخت ماشین آلات

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1235
سعید شیرمحمدی
مدرک : کارشناسی ارشد
رشته : متالوژی

تراشکاریهیدرولیکجککروم سخت آبکاری

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1233
سید محسن موسوی
مدرک : کارشناسی ارشد
رشته : مدیریت کارآفرینی

مبانی کارآفرینیتوسعه کسب و کارها

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1232
مسلم یادگاری
مدرک : دیپلم و پایینتر
رشته : تراشکاری

پمپ نساجیتراشکاریتوربینشناور

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1231
محسن فتوحی
مدرک : دیپلم و پایینتر
رشته : صنایع تراشکاری

تراشکاری قالبسازیدنده سازیفرزکاریcnc قطعه سازی

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1230
سهراب نمیرانیان
مدرک : دیپلم و پایینتر
رشته : تراشکاری

فرزکاری قطعه سازی تراشکاریقالب سازی

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1229
سید محمد  سلطانی
مدرک : دیپلم و پایینتر
رشته : تراشکاری

قالبسازیدنده سازی تراشکاری فرزکاری

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1228
علی قیس منشادی
مدرک : دیپلم و پایینتر
رشته : قطعه سازی

قطعه سازیسری تراشی قطعات فلزی ماشین سازی

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1224
کمال سلطانی
مدرک : دیپلم و پایینتر
رشته : ماشین ابزار

تراشکاری قطعه سازیقالب سازی

توضیحات تکمیلی