متخصصان،سازندگان،محققان و مدرسان

کد کاربر : 1200
پریسا  حسینی
مدرک : کارشناسی
رشته : بازاریابی

بازاریابی

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1186
محمدحسن اسلامی
مدرک : دیپلم و پایینتر
رشته : قالب سازی، تراشکاری و ریخته گری

ماشین تراز فرزcncتراشکاریریخته گریقالب سازیمدلسازی تراش cncفرز کاریساخت فرز cnc قالب تولید خطیقالب کامپوزیتپرس ضربه ای

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1173
مهدی فخر آبادی
مدرک : کارشناسی
رشته : تخصص تراشکاری و قطعه سازی

تراشکاریریخته گریقالب سازیصنعتقطعه سازی صنعتمکانیکخطوط نوردصنایع دفاع ماشین آلات

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1172
غلامرضا معنوی
مدرک : کارشناسی ارشد
رشته : برق و الکترونیک

الکترونیک هیدرولیکبرقاتوماسیون

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1170
رضا  جوادپور
مدرک : کارشناسی
رشته : برق قدرت

برق قدرتیاتاقانبابیت ریزیسانتریفیوژمهندسی معکوس

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1169
علی  قوچانی
مدرک : کارشناسی
رشته : برق و الکترونیک

مانیتورینگآبیاری اتوماتیک برقاتوماسیونLabview

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1160
علی سنبلی
مدرک : دکترا
رشته : مهندسی مواد

Crystallographic Texture

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1145
محمود کارگران بافقی
مدرک : کارشناسی ارشد
رشته : عمران

ژئوتکنیکمقاومت مصالح (بتن و خاک و آسفالت)نظارت (جاده و ساختمان) فنی مشاوره

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1141
محمدجواد امراللهی
مدرک : کارشناسی ارشد
رشته : حسابداری صنعتی

حسابداریصنعتیمالیمدیریت مالی مالیمدیریتحسابداریمشاورهمدیریت مالی

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1140
مهدی امراللهی
مدرک : کارشناسی ارشد
رشته : مدیریت مالی

اقتصادیمالیبانکیمدیریت مالی اقتصادیبانکمالیحسابداریمدیریت مالی

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1136
فاطمه مسلمان
مدرک : کارشناسی ارشد
رشته : الکترونیک

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1135
احسان کلانتری
مدرک : کارشناسی ارشد
رشته : مهندسی عمران

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1134
ابراهیم بهبود
مدرک : کارشناسی ارشد
رشته : مهندسی عمران-زلزله

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1123
محمد برخورداری
مدرک : کارشناسی ارشد
رشته : مدیریت ساخت

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1116
سید فرزین فائزی
مدرک : دکترا
رشته : عمران- ترافیک

ترافیک، حمل و نقل

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1115
سید محمد رضا  رفیع
مدرک : کارشناسی ارشد
رشته : عمران

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1111
هادی کوشک
مدرک : کارشناسی ارشد
رشته : زلزله

طراحی،مشاوره،اجرا مسکونی،صنعتی،جایگاههای سوخت طراحی،مشاوره،اجرا

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1104
محمدحسین شهدی نژاد
مدرک : کارشناسی ارشد
رشته : عمران مدیریت ساخت

چیپ سیلمیکروسرفیسینگآسفالت گرمآسفالت سردآسفالت سطحیتثبیت باسیمانبازیافت سردنظارت ساختمان چیپ سیل

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1090
علی باقری
مدرک : کارشناسی ارشد
رشته : عمران-سازه

توضیحات تکمیلی