متخصصان،سازندگان،محققان و مدرسان

کد کاربر : 1314
علی رضا کاتبی
مدرک : کاردانی
رشته : تکنولوژی کنترل

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1259
هادی زینلی بنادکی
مدرک : کاردانی
رشته : برق

سیم پیچیالکتروموتور

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1258
روح الله سالکی
مدرک : کارشناسی
رشته : قدرت

کاشیسرامیکاینورترفولاد

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1136
فاطمه مسلمان
مدرک : کارشناسی ارشد
رشته : الکترونیک

توضیحات تکمیلی